Điều khoản bổ sung bảo hiểm xe ô tô

1009 Lượt xem

Điều khoản bổ sung bảo hiểm xe ô tô. Chủ xe cơ giới có quyền lựa chọn tham gia thêm một hay nhiều điều khoản bảo hiểm bổ sung được quy định trong Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô. Điều khoản bảo hiểm bổ sung phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định của Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô.

Khi tham gia thêm điều khoản bảo hiểm bổ sung, chủ xe cần kê khai đầy đủ nội dung vào Giấy yêu cầu bảo hiểm để bảo hiểm PJICO làm cơ sở tính phí bảo hiểm bổ sung, nhận bảo hiểm bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm chính.

Tham khảo thêm: bảo hiểm xe ô tô

Điều khoản bổ sung bảo hiểm xe ô tô?

Ngoài các điều kiện riêng trong từng điều khoản bảo hiểm bổ sung, chủ xe cơ giới khi tham gia điều khoản bảo hiểm bổ sung phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Chủ xe cơ giới phải đang tham gia bảo hiểm vật chất xe còn thời hạn bảo hiểm tại PJICO;

– Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất xe đang còn hiệu lực.

Trên cơ sở chủ xe cơ giới yêu cầu và đã đóng phí bảo hiểm theo quy định, bảo hiểm PJICO nhận bảo hiểm bổ sung vào Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm các điều khoản bảo hiểm bổ sung riêng biệt sau đây:

bảo hiểm xe ô tô khi bị tai nạn,mua bảo hiểm xe ô tô,bảo hiểm tự nguyện xe ô tô,bảo hiểm bắt buộc oto,bảo hiểm vật chất,bảo hiểm xe ô tô 2 chiều

Bảo hiểm vật chất xe cơ giới ngoài lãnh thổ Việt Nam (Mã ĐKBS 001)

Tham khảo thêm: Giảm trừ bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Tham khảo thêm: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xe ô tô

a) Điều kiện tham gia bảo hiểm:

Chủ xe cơ giới có Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với xe cơ giới tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ.

b) Điều kiện triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới ngoài lãnh thổ Việt Nam:

PJICO thực hiện hợp đồng bảo hiểm, cụ thể: thu thập hồ sơ, tài liệu vụ tổn thất; giám định hiện trường vụ tổn thất hoặc phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện.

c) Quyền lợi bảo hiểm:

bảo hiểm PJICO bồi thường các tổn thất về xe cơ giới trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia xe cơ giới Việt Nam được phép tham gia giao thông.

 

d) Loại trừ bảo hiểm:

Mất xe do bị trộm hoặc cướp tại các quốc gia tham gia bảo hiểm (ngoài lãnh thổ Việt Nam).

Bảo hiểm xe bị mất trộm, cướp bộ phận (Mã ĐKBS 002)

a) Phạm vi bảo hiểm:

Xe bị mất trộm, cướp bộ phận.

Tham khảo thêm: Giám định bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Tham khảo thêm: Quyền và nghĩa vụ của bên bán bảo hiểm xe ô tô

b) Quyền lợi bảo hiểm:

– PJICO chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế, hợp lý để thay thế bộ phận bị tổn thất hoặc trả bằng tiền cho chủ xe cơ giới để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí khắc phục tổn thất có thể phải trả.

– Giới hạn số lần mất trộm/cắp: 01 lần cho mỗi bộ phận đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn đến 01 năm (không quá 02 lần/năm).

 

c) Mức khấu trừ tối thiểu:

20% tổn thất và tối thiểu 2.000.000 đồng/vụ, tùy số nào lớn hơn.

d) Loại trừ bảo hiểm:

Mất bộ phận xe do bị trộm hoặc cướp tại các quốc gia tham gia bảo hiểm (ngoài lãnh thổ Việt Nam).

Điều khoản bổ sung bảo hiểm xe ô tô?

Bảo hiểm chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa (Mã ĐKBS 003)

Tham khảo thêm: Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm xe ô tô

Tham khảo thêm: Những điểm loại trừ bảo hiểm xe ô tô

a) Điều kiện xe tham gia bảo hiểm:

Xe ô tô chở người không kinh doanh vận tải dưới 7 chỗ ngồi.

 

b) Quyền lợi bảo hiểm:

– PJICO sẽ thanh toán cho chủ xe chi phí thuê xe sử dụng trong thời gian sửa chữa do tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, không tính thời gian xe bị cơ quan chức năng giữ.

– Chi phí thuê xe được thanh toán: Chi phí thuê xe cùng công năng sử dụng, chủng loại tương tự chiếc xe được bảo hiểm của chủ xe; bảo hiểm PJICO sẽ thanh toán 80% chi phí thuê xe thực tế, không quá 500.000 đồng/ngày.

– Thời gian thanh toán chi phí thuê xe tối đa không quá: 30 ngày/năm bảo hiểm.

c) Mức khấu trừ:

Chi phí thuê xe 04 ngày tính từ ngày xảy ra tổn thất tính cả thời gian bị cơ quan chức năng thu giữ.

Bảo hiểm thay thế mới (hay gọi là bảo hiểm mới thay cũ): Mã ĐKBS 004

a) Điều kiện xe tham gia bảo hiểm:

Thời gian sử dụng xe từ 03 năm đến 10 năm.

b) Quyền lợi bảo hiểm:

PJICO sẽ bồi thường các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) sử dụng.

Điều khoản bổ sung Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa (Mã ĐKBS 005)

Quyền lợi bảo hiểm: PJICO đồng ý chấp nhận cơ sở sửa chữa (garage) mà chủ xe lựa chọn ở thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Điều khoản bổ sung bảo hiểm xe ô tô?

Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước (Mã ĐKBS 006)

a) Quyền lợi bảo hiểm:

PJICO sẽ trả tiền bồi thường chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước hoặc nước lọt vào động cơ gây ra hiện tượng thủy kích.

 

b) Mức khấu trừ:

20% số tiền bồi thường và tối thiểu 3.000.000 đồng/vụ, tùy thuộc vào số nào lớn hơn.

Điều khoản bổ sung Bảo hiểm vật chất xe cơ giới lưu hành tạm thời (Mã ĐKBS 007)

a) Phạm vi bảo hiểm:

Tổn thất về xe cơ giới lưu hành trong thời gian từ xưởng sản xuất, kho hải quan đến nơi giao nhận xe, hoặc từ kho hải quan đến nơi giao nhận xe.

b) Điều kiện tham gia bảo hiểm:

Điều khoản này áp dụng cho xe mới xuất xưởng và xe nhập khẩu:

– Xe mới xuất xưởng phải có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng;

– Xe nhập khẩu từ kho, cảng phải có Chứng chỉ chất lượng xe nhập khẩu và hồ sơ hoàn tất thủ tục hải quan;

c) Thời hạn bảo hiểm: Không quá 15 ngày (trừ khi có thoả thuận khác);

d) Loại trừ bảo hiểm: Xe bị tổn thất do lỗi kỹ thuật.

Điều khoản bổ sung Bảo hiểm vật chất đối với xe miễn thuế, tạm nhập, tái xuất (Mã ĐKBS 008)

a) Điều kiện tham gia bảo hiểm:

Xe tạm nhập vào Việt Nam sau đó xuất sang nước ngoài.

Xe miễn thuế.

Xe của cơ quan ngoại giao.

b) Quyền lợi bảo hiểm:

– Trường hợp xe bị tổn thất bộ phận: PJICO bồi thường chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, thay thế (trường hợp không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc trả bằng tiền cho chủ xe cơ giới để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xe tham gia bảo hiểm đúng giá trị với số tiền bảo hiểm tương đương với xe cùng loại đã tính các loại thuế.

– Trường hợp xe bị tổn thất toàn bộ hay toàn bộ ước tính: PJICO bồi thường cho chủ xe số tiền bằng giá trị tham gia bảo hiểm (giá chưa tính các loại thuế) của chiếc xe đó tại thời điểm xe bị thiệt hại.

c) Điều kiện bồi thường: Xe phải được sửa chữa trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

09. Điều khoản thỏa thuận bổ sung khác (Mã ĐKBS 009)

Ngoài các điều khoản bổ sung trên, tất cả các yêu cầu bảo hiểm khác chủ xe và PJICO có thể thỏa thuận bảo hiểm bổ sung bằng văn bản theo các điều khoản bảo hiểm riêng, trên cơ sở chủ xe đóng phí bảo hiểm bổ sung tương ứng và được chấp thuận của PJICO.

Tư vấn thêm Điều khoản bổ sung bảo hiểm xe ô tô?

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO SÀI GÒN

  • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài:1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email:pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

⭐️ Bảo hiểm xe ô tô giá bao nhiêu?

Trả lời: Vui lòng liên hệ Bảo hiểm PJICO để được tư vấn báo giá miễn phí.

⭐️ Bảo hiểm ô tô PJICO tốt không?

Trả lời: Công ty PJICO đã bảo hiểm xe ô tô từ 1995 (hơn 26 năm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *