Bảo hiểm nhà máy

1233 Lượt xem

Bảo hiểm nhà máy là loại hình bảo hiểm cho tài sản của nhà máy. Bảo hiểm này không bồi thường cho con người là nhân viên làm việc trong nhà máy. Những tài sản của nhà máy đều có thể mua bảo hiểm trừ đất,giá trị của đất. Các rủi ro được bồi thường vui lòng tham khảo mục rủi ro ở bên dưới.

bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm cháy nổ nhà máy,bảo hiểm nhà máy sản xuất,giá bảo hiểm nhà máy,bao hiem nha may

Những tài sản thống kê để mua bảo hiểm nhà máy là:

Toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm trước các rủi ro bao gồm:

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm bắt buộc ô tô

Tham khảo thêm: Bảo hiểm bão lũ lụt nhà xưởng

Khi cần báo giá bảo hiểm, mua bảo hiểm nhà máy bên mua cần thống kê giá trị tài sản tham gia bảo hiểm. Dựa vào bảng danh mục tài sản này Bảo hiểm PJICO mới báo giá được.

Dựa theo rủi ro có ba loại bảo hiểm nhà máy có để lựa chọn:

bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm cháy nổ nhà máy,bảo hiểm nhà máy sản xuất,giá bảo hiểm nhà máy,bao hiem nha may

#1.bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thông thường, các nhà máy sẽ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của chính phủ. Bên trạnh đó các nhà máy có thể tham khảo mua thêm phần mở rộng cho các rủi ro phụ theo bảo hiểm hỏa hoạn hoặc mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

Bồi thường cho thiệt hại tài sản do nguyên nhân cháy nổ

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bảo hiểm nhà máy

Tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng

Tham khảo thêm: Bảo hiểm rủi ro tài sản

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân), Bảo hiểm PJICO không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

– Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.

– Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

– Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

– Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

– Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

– Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

– Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Tham khảo thêm: Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

– Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm cháy nổ nhà máy,bảo hiểm nhà máy sản xuất,giá bảo hiểm nhà máy,bao hiem nha may

– Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

b) Đối với cơ sở hạt nhân: Bảo hiểm PJICO và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

#2.bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt phạm vi bảo hiểm bồi thường cho những trường hợp như sau:

A. HỎA HOẠN (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác)

     nhưng loại trừ: Động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên,

NỔ

nhưng loại trừ: Thiệt hại xảy ra đối với nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị có sử dụng áp lực hoặc đối với các chất liệu chứa trong các máy móc thiết bị đó do chúng bị nổ,

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ

 Tham khảo thêm:  Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 

MÁY BAY VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN HÀNG KHÔNG KHÁC HOẶC CÁC THIẾT BỊ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÓ RƠI VÀO

bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm cháy nổ nhà máy,bảo hiểm nhà máy sản xuất,giá bảo hiểm nhà máy,bao hiem nha may

GÂY RỐI, ĐÌNH CÔNG, BÃI CÔNG, SA THẢI

     những Thiệt hại gây nên trực tiếp bởi:

hành động của bất kỳ người nào tham gia cùng với những người khác vào việc làm mất trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công, bãi công hay sa thải hay không),

hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp trong việc trấn áp hay toan tính trấn áp bất kỳ hành động gây rối nào hay hạn chế tối đa hậu quả của những hành động gây rối đó,

hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hay người bị sa thải nào nhằm ủng hộ bãi công hoặc chống sa thải,

hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp nào nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn những hành động như vậy hay hạn chế hậu quả của những hành động đó,

Tham khảo thêm: bảo hiểm xe ô tô

HÀNH ĐỘNG ÁC Ý

Thiệt hại xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm mà nguyên nhân trực tiếp là hành động ác ý của bất cứ người nào (dù cho hành động này có xảy ra trong quá trình gây rối trật tự xã hội hay không) nhưng loại trừ những Thiệt hại do trộm cắp hay cố gắng thực hiện hành động trộm cắp.

PJICO chỉ đồng ý bảo hiểm rủi ro này khi Người được bảo hiểm mua bảo hiểm nhà máy cho Rủi ro D

ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA PHUN, BAO GỒM CẢ LỤT VÀ NƯỚC BIỂN TRÀN DO HẬU QUẢ CỦA ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA PHUN

bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm tài sản,mua bảo hiểm nhà máy,bảo hiểm cháy nổ nhà máy,bảo hiểm nhà máy sản xuất,giá bảo hiểm nhà máy,bao hiem nha may

G. GIÔNG VÀ BÃO nhưng loại trừ:

Thiệt hại gây ra do:Nước tràn từ các nguồn nước tự nhiên hay nhân tạo, các kênh, hồ, đê, đập, các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn,Nước tràn từ biển dù là do bão hay các nguyên nhân nào khác gây ra, Thiệt hại gây ra do sương muối, sụt lở đất, Thiệt hại xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời.

Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và bảo vệ chống giông bão.

Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước và mưa tràn vào các công trình thông qua các cửa và các ô trống khác do tác động trực tiếp của giông bão.

H.  GIÔNG TỐ, BÃO, LŨ LỤT nhưng loại trừ: 

 • Thiệt hại gây ra do sương muối, sụt lở đất,

 • Thiệt hại xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời,

 • Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và bảo vệ chống giông bão.

 • Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước và mưa tràn vào các công trình thông qua các cửa và các ô trống khác do tác động trực tiếp của giông bão,

 • Thiệt hại do nước tràn từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của Người được bảo hiểm nhà máy.

VỠ HAY TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC nhưng loại trừ :

(a)        Thiệt hại do nước thoát ra, rò rỉ từ hệ thống Sprinkler được lắp đặt tự động,

(b)        Thiệt hại tại những công trình, ngôi nhà bỏ trống hoặc không có người sử dụng.

XE CỘ HAY SÚC VẬT KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU, KIỂM SOÁT CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM HAY NHÂN VIÊN CỦA HỌ ĐÂM VÀO

#3.bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:

 • tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm nhà máy.

 • bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.

hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO .

 

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm nhà máy việc đầu tiên cần làm là thống kê giá trị tài sản tham gia bảo hiểm. Sau đó chúng tôi sẽ báo giá và gửi hợp đồng mẫu cho bên mua bảo hiểm nhà máy tham khảo.

Với một số nhà máy thuộc nhóm rủi ro cao như gỗ, giấy, giầy da… chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá rủi ro tận nơi cho khách hàng.

Sau khi hai bên đồng ý mức phí và các điều kiện điều khoản hợp đồng bên PJICO sẽ in ký đóng dấu hợp đồng trước rồi chuyển bên mua ký đóng dấu sau đó bên mua thanh toán phí bảo hiểm nhà máy là hoàn thành.

# Tư vấn thêm Bảo hiểm nhà máy?

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài:1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email:pjicosaigon@gmail.com

 • Website:baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

⭐️ Bảo hiểm nhà máy có những loại nào?

Trả lời: Có bảo hiểm cháy nổ, hỏa hoạn và mọi rủi ro.

⭐️ phí bảo hiểm nhà máy bao nhiêu?

Trả lời: Phí bảo hiểm này được tính trên giá trị của tài sản nhà máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *