Bảo hiểm rủi ro tài sản

1273 Lượt xem

Bảo hiểm rủi ro tài sản là bảo hiểm bồi thường cho những thiệt hại của tài sản trước các rủi ro như giông bão lũ lụt, lốc xoáy, mưa ngập, cháy nổ…Nếu bạn không mua bảo hiểm thì khi gặp các rủi ro thiệt hại phải tự chịu, tự khắc phục. Khi đã mua bảo hiểm rủi ro tài sản không may gặp rủi ro Bảo hiểm PJICO sẽ bồi thường lại những thiệt hại này.

#1.Phạm vi bảo hiểm rủi ro tài sản- Mọi rủi ro cụ thể:

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm rủi ro tài sản giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm rủi ro tài sản cũng không vượt quá:

bảo hiểm rủi ro tài sản

tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm rủi ro tài sản.

bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm rủi ro tài sản.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm bắt buộc ô tô

Tham khảo thêm: Bảo hiểm bão lũ lụt nhà xưởng

hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.

bảo hiểm rủi ro tài sản

#2.Mua bảo hiểm không đúng giá trị tài sản

Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm rủi ro tài sản phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng

#3.Mức khấu trừ bảo hiểm là gì

bảo hiểm rủi ro tài sản

Bộ hợp đồng bảo hiểm rủi ro tài sản này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm này.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Tham khảo thêm: Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

Người mua bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm rủi ro tài sản.

Tiền Giang hứng chịu 4 trận lốc xoáy từ đầu năm đến nay 

4 cơn lốc xoáy xảy ra tại Thành phố Mỹ Tho, huyện Cai Lậy, Châu Thành thuộc tỉnh Tiềng Giang đã gây tổng thiệt hại hơn 345 triệu đồng nhà ở và cây ăn trái.

Chiều 31/5, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn huyện Châu Thành  vừa xảy ra cơn mưa to kèm theo dông lốc đã  hư hỏng nhiều nhà dân và gây thiệt hại vườn cây ăn trái. Địa phương đang hỗ trợ gia đình bị thiên tai khắc phục hiện trường, ổn định chỗ ở.

Trước đó, chiều 29/5, một cơn mưa to kèm theo dông lốc đã làm tốc mái  36 căn nhà của người dân ở xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Qua đó làm  hư hỏng gần 800 tấm tôn Fibro. Ngoài ra có 42 cây mít đã cho trái của người dân khu vực này bị đổ ngã, gây thiệt hại về tài sản hơn 120 triệu đồng.

Tham khảo thêm: bảo hiểm xe ô tô

bảo hiểm rủi ro tài sản

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay,  trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 cơn lốc xoáy tại Thành phố Mỹ Tho, huyện Cai Lậy, Châu Thành, gây thiệt hại 45 căn nhà (gồm sập hoàn toàn 1 căn, tốc mái 44 căn), 110 cây ăn trái bị đổ ngã, tổng thiệt hại hơn 345 triệu đồng. Rất may các cơn lốc xoáy đi qua nhanh, không gây thiệt hại về người./.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm nhà máy

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ

#5. Những điều kiện để được đền bù

Quy tắc bảo hiểm rủi ro tài sản, Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản.

Nếu Người được bảo hiểm rủi ro tài sản hay đại diện của Người được bảo hiểm cung cấp những mô tả sai lệch nghiêm trọng có liên quan đến tài sản được bảo hiểm hoặc có liên quan đến các  tòa nhà hoặc địa điểm chứa đựng những tài sản đó, hoặc về ngành nghề kinh doanh hoặc địa điểm được bảo hiểm hoặc kê khai về bất kỳ thông tin nào cần phải biết để đánh giá rủi ro hoặc không khai báo về những thông tin đó thì  PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tài sản bị ảnh hưởng bởi sự mô tả sai, khai báo sai hoặc không khai báo đó.

bảo hiểm rủi ro tài sản

#6. Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm rủi ro tài sản

Hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm rủi ro tài sản này có thể được chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của  Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó,  PJICO sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn theo thông lệ cho thời gian Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. PJICO cũng có thể quyết định chấm dứt hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc chấm dứt và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo chấm dứt cho đến ngày kết thúc hiệu lực bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm rủi ro tài sản.

Tham khảo thêm:  Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 

MẤT QUYỀN LỢI

Tất cả quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm rủi ro tài sản này sẽ bị mặc nhiên hủy bỏ:

Nếu bất kỳ khiếu nại nào theo Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản này có sự man trá về bất kỳ khía cạnh nào hoặc có bất kỳ sự khai báo sai được tạo dựng lên hay được dùng để hỗ trợ cho khiếu nại đó, hoặc Người được bảo hiểm hay người đại diện cho Người được bảo hiểm sử dụng phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm trục lợi qua Bộ hợp đồng bảo hiểm này;

hoặcbảo hiểm rủi ro tài sản

Nếu bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra và bị khước từ mà không có kiện cáo hoặc tố tụng trong vòng 3 tháng kể từ khi có sự khước từ đó, hoặc (trong trường hợp phải đưa ra trọng tài theo Điều 7 của Quy tắc bảo hiểm rủi ro tài sản này) trong vòng 3 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.

#7. Từ bỏ thế quyền bảo hiểm rủi ro tài sản

Bất kỳ người khiếu nại nào theo Quy tắc bảo hiểm rủi ro tài sản, bằng chi phí của PJICO, phải tiến hành, đồng ý tiến hành và cho phép tiến hành mọi hành động và công việc cần thiết hoặc do PJICO yêu cầu một cách hợp lý nhằm thực thi bất kỳ quyền hạn và biện pháp nào, hoặc nhằm có được sự đền bù hay bồi thường từ những bên thứ ba mà PJICO có quyền hoặc phải được thế quyền thụ hưởng sau khi PJICO thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo Quy tắc bảo hiểm này. Tuy nhiên, các công việc đó có thể được tiến hành hay được yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

Các quy định về khiếu nại đòi đền bù

Khi Người được bảo hiểm nhận biết được các sự cố dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm rủi ro tài sản, Người được bảo hiểm phải:

ngay lập tức Tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất hay thiệt hại tới mức thấp nhất và phục hồi những tài sản bị mất mát;

thông báo bằng văn bản cho PJICO và thông báo cho công an biết trong trường hợp có trộm cắp hay nghi ngờ là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động ác ý;

trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc lâu hơn nếu được PJICO đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải chuyển giao những tài liệu sau đây cho PJICO

bảo hiểm rủi ro tài sản

Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hay thiệt hại trong đó liệt kê chi tiết tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hay thiệt hại và số tiền tổn thất hay thiệt hại của các tài sản đó căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại;

thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Vào mọi thời điểm, Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải cung cấp và gửi cho PJICO thêm mọi thông tin chi tiết khác, những sơ đồ, số liệu kỹ thuật, sổ sách, hóa đơn, biên lai, bản sao các chứng từ đó, những bằng chứng và thông tin liên quan đến khiếu nại đó cũng như nguồn gốc và nguyên nhân của tổn thất hoặc thiệt hại và tình huống mà tổn thất xảy ra và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm hoặc hạn mức trách nhiệm của mà PJICO hay đại diện của PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý  cùng với bản cam đoan hoặc văn bản có tính pháp lý khác cam kết về tính trung thực của khiếu nại đó và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại đó.

Cháy xưởng gỗ 5.500m2 ở Đà Nẵng

Sáng 2/4 đã xảy ra vụ cháy xưởng sản xuất Phước Tường thuộc CTCP Tân Tiến ở 119 Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. 

Chị Nguyễn Thanh Hương, trú tại khu dân cư quân nhân 309, đối diện khu vực cháy của xưởng cho biết, lúc 10h20 sáng nay (2/4), khi phát hiện trong xưởng có cột khói bốc lên, bà con đã hô hoán nhau, dùng bình chữa cháy và nước để phun ngăn không cho cháy lan ra khu dân cư.

Còn anh Lê Kim Khanh, Phụ trách xưởng sản xuất này kể lại Thời điểm xảy ra cháy, công nhân đang sản xuất khá đông. Vì thế, khi nghe tiếng nổ phát ra từ vị trí lò sấy, anh Khanh đã chỉ đạo công nhân cắt cầu dao điện; khẩn trương di chuyển máy móc và dùng bình chữa cháy để dập lửa; đồng thời báo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. 

Nhận được tin báo cháy, Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục phương tiện chữa cháy và cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Cháy nhà xưởng rộng 3.000 m2, toàn bộ tài sản biến thành tro

Nhà xưởng chuyên bọc da ghế xe ô tô rộng khoảng 3.000 m2 bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong.

Khuya 12/4, ngọn lửa bùng lên từ nhà xưởng chuyên bọc da ghế xe ô tô trên đường Xuân Diệu (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng). 

Nhà xưởng này nằm trong khuôn viên bãi ô tô. Phát hiện cháy, nhân viên trông giữ xe chạy ra ngoài hô hoán.

Lúc này, bên trong xưởng có nhiều gỗ, nệm mút nên đám cháy bùng phát mạnh, nhanh chóng lan rộng nhà xưởng khung thép, bao bọc bằng tôn rộng khoảng 3.000 m2, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC (Công an TP Đà Nẵng) đã huy động gần 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ của các đội lân cận đến hiện trường dập lửa.

#9. Liên hệ mua bảo hiểm rủi ro tài sản

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

 

⭐️ Bảo hiểm rủi ro tài sản là gì ?

Trả lời: Là loại bảo hiểm bồi thường, đền bù cho tài sản trước mọi rủi ro. đây là bảo hiểm tốt nhất cho tài sản.

⭐️ Bảo hiểm rủi ro tài sản tiếng anh gì ?

Trả lời: PROPERTY ALL RISKS INSURANCE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *